Lớp tiếng Pháp cho người mới bắt đầu

Lớp cho trẻ em mới bắt đầu & Lớp cho người lớn mới bắt đầu

Mỗi lớp học kéo dài 7 tuần. Bạn có thể chọn các loại lớp sau:

  • Lớp thường: 4h30/tuần, học 2-3 buổi, tiến bộ 1 bậc theo thang trình độ của Châu Âu
  • Lớp cấp tốc: 9h/tuần, học 3 buổi, tiến bộ 2 bậc theo thang trình độ của Châu Âu
  • Lớp Relax: 2h15/tuần, học 1 buổi, tiến bộ 0.5 bậc theo thang trình độ của L’Espace Hà Nội

Bạn sẽ được hưởng mức học phí ưu đãi khi đăng ký nhiều lớp cùng một lần.

Nếu bạn đã biết tiếng Pháp, vui lòng liên hệ với chúng tôi để đăng ký thi xếp lớp!

LE NOUVEAU TAXI

Trên thị trường rất nhiều những cuốn dành cho người học vỡ lòng, nhưng GGV lựa chọn đầu sách tâm đắc, phù hợp với số đông nhất cộng với một số cập nhật, tinh chỉnh cần thiết giúp dễ dàng, hứng khởi và tối ưu nhất cho người học.
Le Nouveau Taxi 1! là bộ sách quá thông dụng và quen thuộc đối với những người đào tạo tiếng Pháp vì hiệu quả của nó mang lại. Bạn sẽ học được các tình huống giao tiếp phổ thông: chào hỏi, giới thiệu bản thân, học sử dụng các thì động từ, học cách dùng phủ định – ra lệnh – cách thành lập các loại từ như tính từ, trạng từ, danh từ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: