Tiếng Anh GGV_Kids (6-11t)

PreA1 Starters

Thời gian

55 phút/buổi

Thời lượng

48 buổi (4-6 tháng)

Kiểm tra đánh giá định kỳ: 2 lần

Học phí

5,760,000 VNĐ

A1 MOVERS

Thời gian

55 phút/buổi

Thời lượng

48 buổi (4-6 tháng)

Kiểm tra đánh giá định kỳ: 2 lần

Học phí

5,760,000 VNĐ

A2 FLYERS

Thời gian

55 phút/buổi

Thời lượng

48 buổi (4-6 tháng)

Kiểm tra đánh giá định kỳ: 3 lần

Học phí

5,760,000 VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAM KẾT

  • Giúp con cải thiện kỹ năng nghe, chú ý, phản xạ
  • Mở rộng phạm vi hiểu biết của con
  • Nói năng lưu loát, rèn luyện trí nhớ
  • Thúc đẩy trí tưởng tượng và sáng tạo ở trẻ

Giáo trình Global English được biên soạn theo Chuẩn Khung Ngôn Ngữ Châu Âu CEFR – Common European Framework of Reference dành cho đối tượng học tiếng Anh là ngoại ngữ nhằm giúp người học dễ dàng rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trình độ sơ cấp A1. Các bài học được trình bày ngắn gọn với minh họa sinh động và cấu trúc khoa học giúp học viên dễ dàng đón nhận và tiếp thu kiến thức. Giáo trình được GGV kết hợp với các chủ đề về vui chơi, khoa học đối với các bạn nhỏ từ 6 đến 11 tuổi.

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí từ GGV

%d bloggers like this: