Lớp tiếng Pháp trình độ Cao cấp – B2

Mỗi lớp học kéo dài 7 tuần. Bạn có thể chọn các loại lớp sau: Lớp thường: 4h30/tuần, học 2-3 buổi, tiến bộ 1 bậc theo thang trình độ của Châu Âu Lớp cấp tốc: 9h/tuần, học 3 buổi, tiến bộ 2 bậc theo thang trình độ của Châu Âu Lớp Relax: 2h15/tuần, học 1 buổi, tiến bộ 0.5 bậcContinue reading “Lớp tiếng Pháp trình độ Cao cấp – B2”

Lớp tiếng Pháp trình độ Trung cấp – B1

Mỗi lớp học kéo dài 7 tuần. Bạn có thể chọn các loại lớp sau: Lớp thường: 4h30/tuần, học 2-3 buổi, tiến bộ 1 bậc theo thang trình độ của Châu Âu Lớp cấp tốc: 9h/tuần, học 3 buổi, tiến bộ 2 bậc theo thang trình độ của Châu Âu Lớp Relax: 2h15/tuần, học 1 buổi, tiến bộ 0.5 bậcContinue reading “Lớp tiếng Pháp trình độ Trung cấp – B1”

Lớp tiếng Pháp trình độ sơ cấp – A2

Mỗi lớp học kéo dài 7 tuần. Bạn có thể chọn các loại lớp sau: Lớp thường: 4h30/tuần, học 2-3 buổi, tiến bộ 1 bậc theo thang trình độ của Châu Âu Lớp cấp tốc: 9h/tuần, học 3 buổi, tiến bộ 2 bậc theo thang trình độ của Châu Âu Lớp Relax: 2h15/tuần, học 1 buổi, tiến bộ 0.5 bậcContinue reading “Lớp tiếng Pháp trình độ sơ cấp – A2”

Lớp tiếng Pháp cho người mới bắt đầu

Lớp cho trẻ em mới bắt đầu & Lớp cho người lớn mới bắt đầu Mỗi lớp học kéo dài 7 tuần. Bạn có thể chọn các loại lớp sau: Lớp thường: 4h30/tuần, học 2-3 buổi, tiến bộ 1 bậc theo thang trình độ của Châu Âu Lớp cấp tốc: 9h/tuần, học 3 buổi, tiến bộ 2Continue reading “Lớp tiếng Pháp cho người mới bắt đầu”