Dịch thuật

Nhóm dịch thuật của GGV có các bằng Thạc sĩ tại Châu Âu và đã đảm trách, nhận đặt hàng dịch thuật nhiều công trình, sách truyện, tài liệu tiếng Anh, tiếng Pháp.

Một cuốn sách tư liệu quý được dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Việt và được lưu trữ tại nhiều thư viện lớn tại Việt Nam và nước ngoài
%d bloggers like this: