Cô Hà Anh GGV, tình yêu và sứ mệnh với giáo dục trẻ nhỏ

NHẸ NHÀNG VÀ NHANH NHẠY!

*
Cô Hà Anh (Amelia)

Cô Hà Anh GGV đang là giáo viên tại Nova Scotia Community College – NSCC (Canada). Cô có nhiều kinh nghiệm dạy học, dạy trẻ trỏ. Cô đạt IELTS 7.5 ngay từ khi còn là học sinh lớp 10 và đến nay đã dạy cho nhiều học viên vượt qua các kỳ thi đạt kết quả cao.
Ameliadinh@gg-vietnam.com

Cô được mời ở lại trường làm việc ngay sau khi tốt nghiệp thủ khoa tại trường NSCC; Chặng đường của cô đầy trải nghiệm đáng tự hào và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ: cán sự lớp; Chủ tịch Hội sinh viên của trường NSCC; sinh viên danh dự được thay mặt toàn bộ sinh viên phát biểu tại lễ tốt nghiệp.
* Bài về cô Amelia trên NSCC: https://www.nscc.ca/about/news/stories/2021/connection-and-community.asp

Cô Amelia GGV được chọn là gương mặt xuất sắc, có bài phát biểu đại diện cho toàn bộ sinh viên tốt nghiệp năm 2021

Cô Amelia là một người trẻ năng động, nhẹ nhàng và cực kỳ tâm lý nên nhiều học viên các lứa tuổi khác nhau đều rất thích theo học cô.

Cô Amelia đã tốt nghiệp cấp 3 và Cử nhân về giáo giục trẻ nhỏ tại CANADA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: