Thầy Quang HANU – đồng hành tâm huyết cùng hàng chục nghìn sinh viên

NHẸ NHÀNG VÀ DỊU ÊM!

Cô là niềm cảm hứng và tiếp sức mạnh, tri thức cho nhiều thế hệ từng học cô và đạt các thành công, hạnh phúc trong sự nghiệp – cuộc sống.

tập và phát triển!


* Cố vấn cao cấp chuyên môn Trung tâm Go Global Vietnam từ 2020 tới nay;
* Cố vấn HĐQT trường quốc tế liên cấp Việt Úc HN;
* Cố vấn chương trình tiếng Anh, trường Tiểu học và trường THCS-THPT dân lập Lê Quí Đôn.

* Nguyên phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn trường Phổ thông Chuyên ngoại ngữ, thuộc ĐHNN-ĐHGQ HN;
* Nguyên hiệu trưởng trường quốc tế liên cấp Việt Úc Hà Nội;
* Nguyên trưởng phụ trách chương trình Cambridge trường quốc tế Việt Úc Hà Nội;
Cambridge Outlook là tạp chí của Hội đồng khảo thí giáo dục quốc tế Cambridge phát hành cho các trường thành viên. Tạp chí này cung cấp những thông tin cập nhật nhất về các hoạt động trong cộng đồng Cambridge toàn cầu. Cambridge Outlook được xuất bản ba lần trong một năm.
Trong số xuất bản tháng 9/2019, tạp chí đã đăng tải bài phỏng vấn với cô Lê Phương Mai

* Bài về cô Phương Mai trên Cambridge International: https://www.cambridgeinternational.org/Images/555887-cambridge-outlook-issue-32.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: