Biết thêm một ngoại ngữ là chìa khoá thành công

Giỏi thêm một ngoại ngữ không chỉ giúp chúng ta tăng năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng công việc và cuộc sống hiện tại, mà theo cách nói ví von của những bậc thông thái thì ta sẽ được trải nghiệm sống thêm một cuộc đời vì nó mở ra thêm hàng ngàn cánh cửa thú vị với ngôn ngữ đi cùng nền văn hoá và các cơ hội mới.

Khoa học đã chứng minh việc học thêm ngoại ngữ giúp phát triển tối ưu trí não, mở rộng tư duy và có “hiệu ứng gợn sóng” tác động liên tiếp tới hiệu quả học tập các môn, lĩnh vực khác. Trong sự nghiệp, bạn sẽ có thêm những lợi thế để thành công như mong muốn khi tự tin nghe, nói, đọc, viết tốt ngoại ngữ.

“To know a foreign language is to live one more life”. Especially when you master English, the international language, you are preparing yourself to rocket to the top of your career as well as your personal life. How come? Find out the answer with this article from GGV

Learning a foreign language, a key to success: Many scientists who have studied languages explained that speaking one or more foreign languages is good for the brain. But do you know all the benefits you could gain from learning languages? How positive speaking a foreign language could be on your future job and even on your salary?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: