Từ vựng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương? Tiếng Anh, tiếng Pháp là gì?

[🤍 CULTURE | GGV]

Giỗ tổ Hùng Vương là một truyền thống tốt đẹp và tự hào của dân tộc Việt Nam. Khi giới thiệu về một ngày lễ trong năm bằng Tiếng Anh cho người nước ngoài, Giỗ tổ Hùng Vương là một lựa chọn tuyệt vời khi đã được cả thế giới biết đến khi UNESCO công nhận. Cùng tìm hiểu các cụm từ, đoạn văn về Giỗ Tổ trong tiếng Anh và tiếng Pháp với GGV ngay nhé!
⬇️ Giỗ Tổ Hùng Vương – Ý nghĩa cốt lõi mỗi người dân Việt đều phải biết
⬇️ Đoạn văn mẫu về giỗ tổ Hùng Vương bằng tiếng Anh & tiếng Việt
⬇️Đoạn văn mẫu về giỗ tổ Hùng Vương bằng tiếng Pháp & tiếng Việt

ĐĂNG KÝ HỌC NGOẠI NGỮ VỚI GGV ĐỂ TỰ TIN VỚI NGOẠI NGỮ, KỸ NĂNG VÀ TƯ DUY TOÀN CẦU!

CLICK ĐỂ ĐĂNG KÝ HỌC VỚI GGV

Có nhiều cách gọi Giỗ Tổ 10/3 trong Tiếng Anh. Theo trang của Tổng cục Du lịch dịch ngày “Giỗ tổ Hùng Vương” sang tiếng Anh đơn giản là “Hung Kings’ Anniversary”. Còn các tài liệu của UNESCO diễn giải thành “Ancestral Anniversary” (Kỷ niệm quốc tổ), đầy đủ theo cách gọi này là “The Ancestral Anniversary festival of the Hùng Kings”. Nhưng theo #GGV và một số nhà dịch giả tên tuổi hàng đầu đều khuyên bạn dùng cụm từ “Hung Kings Commemoration” để diễn đạt về giỗ tổ Hùng Vương.

EN 🇺🇸 🇬🇧 🇨🇦FR 🇫🇷 🇧🇪VN
“Wherever you go, remember the death anniversary of the 10th of March.”“Où que vous alliez, vers la haute région ou vers la plaine, N’oubliez pas cette date de culte de nos ancêtres : le 10e jour du 3e mois lunaire.”“Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba.”
Hung Kings Commemoration: 
phát âm tiếng Anh Hùng – /kingz/ – /kəˌmem.əˈreɪ.ʃən/
La fête de l’anniversaire de la mort des rois HungGiỗ tổ Hùng Vương
Hung Kings’ Temple Festival: phát âm tiếng Anh Hùng – /kɪŋz/- /ˈtɛmpəl/- /ˈfɛstəvəl/La Fête du Temple des rois HùngLễ hội Đền Hùng
Your name will be recorded in the history booksLưu danh sử sách
On his visit to the Hung Kings Temple on September 19, 1954, President Ho Chi Minh said: “The Hung Kings founded this nation. We must defend it together.”Durant sa visite au temple des rois Hùng, le président HCM a déclaré : « Les rois Hùng ont fondé le pays et nous devons le défendre à tout prix ». Trong chuyến thăm Đền Hùng ngày 19/9 năm 1954, Chủ tịch HCM đã nói: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”
phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường
When drinking water, remember its sourceQui boit de l’eau doit penser à la sourceUống nước nhớ nguồn
ENVN
Hung Temple Festival is a traditional festival of the Vietnamese people. The mind of people about the festival is toward the ancestors, the source with respect and deep gratitude (Drinking water remember the source).
“Wherever you go, remember the death anniversary of the 10th of March.”
In order to remember the merits of the Hung Kings who have made publicity, site, King Le Thanh Tong in 1470 and the reign of King Le Kinh Tong in 1601 copied and sealed in Hung Temple, choosing the 11th and 12th of the third lunar month. made the death anniversary of the Hung Kings. By the time of the Nguyen Dynasty – the second year of Khai Dinh officially selected March 10, the lunar calendar was the anniversary of the Hung Kings’ death anniversary and reminded all Vietnamese people to remember the ancestor worship.
According to the annual custom, Hung Vuong’s death anniversary is held at Hung Temple, Viet Tri, Phu Tho. This is a chance for children and grandchildren from all over the country to express their gratitude to those who went before. Because the meaning of the death anniversary of Hung Vuong 10-3 is especially important, the rituals are carried out quite elaborately. When Hung Vuong sacrifices often have music and offerings, a sacrificial committee consists of people with dignitaries to be priests. In addition, on the anniversary of Hung Vuong’s death anniversary, people often decorated with flags, music, costumes and sacrifices. Common items are cow, goat, pig, fruit, banh chung, rice cake, sticky rice, tea, candy, …
On December 6, 2012, the Hung Vuong death anniversary was known to the world when UNESCO recognized the “Hung Vuong worship belief in Phu Tho” as a representative intangible cultural heritage of mankind. On the anniversary of the Hung King’s death on March 10, not only does the tradition of drinking water remember the source, it is also the pride of Vietnamese people in front of international friend.
Despite the thousands of years of history, with many ups and downs but the tradition of “drinking water to remember the source” of the Vietnamese people has never changed. Hung Vuong’s death anniversary is a powerful testament to that.
Lễ hội đền Hùng là một lễ hội truyền thống của người Việt Nam. Tâm trí của mọi người về lễ hội là hướng về tổ tiên, nguồn với sự tôn trọng và lòng biết ơn sâu sắc (Uống nước nhớ nguồn).
“Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba.”
Để ghi nhớ công ơn của các Vua Hùng có công khai thiên, lập địa, vua Lê Thánh Tông năm 1470 và đời vua Lê Kính Tông năm 1601 sao chép và đóng dấu kiềm tại Đền Hùng, chọn ngày 11 và 12 tháng 3 âm lịch làm ngày giỗ Tổ Hùng Vương. Đến thời nhà Nguyễn vào năm Khải Định thứ 2 chính thức chọn ngày 10 tháng 3 Âm lịch làm ngày giỗ Tổ Hùng Vương để tưởng nhớ các Vua Hùng và nhắc nhở mọi người Việt Nam cùng tưởng nhớ thờ cúng Tổ tiên.
Theo tục lệ hàng năm, ngày giỗ tổ Hùng Vương được tổ chức tại Đền Hùng, Việt Trì, Phú Thọ. Đây là dịp con cháu từ mọi miền đất nước trở về đây bày tỏ lòng biết ơn với những người đi trước. Vì ý nghĩa của ngày giỗ tổ Hùng Vương 10-3 là đặc biệt quan trọng nên những nghi thức được tiến hành khá cầu kỳ. Khi tế lễ Hùng Vương thường có âm nhạc, lễ vật, một ban tế lễ gồm những người có chức sắc được làm chủ tế. Ngoài ra trong ngày giỗ tổ Hùng Vương người ta thường trang trí thêm cờ xí, nhạc lễ, phẩm phục, phẩm vật tế lễ. Những loại phẩm vật thường dùng là bò, dê, heo, hoa quả, bánh chưng, bánh giầy, xôi, chè, kẹo,…
Vào ngày 6/12/2012, việc giỗ tổ Hùng Vương đã được cả thế giới biết đến khi UNESCO công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là một trong những di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3 không chỉ thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn mà còn là niềm tự hào của người Việt trước bạn bè quốc tế.
Mặc dù đã trải qua hàng nghìn năm lịch sử, với nhiều biến động thăng trầm nhưng truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của người Việt không bao giờ thay đổi. Giỗ tổ Hùng Vương chính là một minh chứng hùng hồn cho điều đó.
Hãy nắm rõ cách nói về giỗ tổ Hùng Vương trong Tiếng Anh là gì để diễn đạt cho các bạn nước ngoài hiểu về một trong những lễ hội quan trọng nhất Việt Nam.
FRVN
De génération en génération, ce chant populaire résonne dans l’esprit de tous les citoyens du peuple vietnamien à chaque fois qu’ils pensent à leur racine et à leurs ancêtres qui ont fondé le pays. Aujourd’hui, nous vous invitons à découvrir une fête qui est devenue maintenant fête traditionnelle des Vietnamiens : l’anniversaire de la mort des Rois Hung!
Le culte des rois Hùng, fondateurs de la nation, est une expression forte de la conscience nationale et du respect éternel du peuple vietnamien envers ses ancêtres.
Chaque année, des millions de pèlerins participent à la fête du temple des rois Hùng à Phu Tho.
La fête commémorative des rois Hùng est organisée annuellement le 10e jour du 3e mois lunaire, dans la ville de Viêt Tri, province de Phu Tho.

«Où que vous alliez, vers la haute région ou vers la plaine, N’oubliez pas cette date de culte de nos ancêtres : le 10e jour du 3e mois lunaire». Ce vers populaire, devenu presque une maxime, est ancré dans la mémoire collective. Personne n’ignore cette date.
Cette année, la fête, organisée par le Comité populaire de Phu Tho, voit la participation des provinces de Hung Yên (Nord), Binh Thuân (Centre) et Cà Mau (Sud). Ces trois localités participeront à la cérémonie d’offrande d’encens en hommage aux rois Hùng et aux activités culturelles, sportives et touristiques.
Des activités typiques de la terre des rois Hùng sont organisées dans la zone des vestiges historiques qui leur est dédiée, dans la ville de Viêt Tri, dont une exposition de livres et journaux, la projection de films, un festival de la chanson folklorique, un carnaval de rue, un concours de confection de banh chung (pain de riz gluant farci de viande et de haricots verts) et banh dày (pain de riz gluant cylindrique), des feux d’artifice, une foire Hùng Vuong, une courses de pirogues,etc.

Le culte des rois Hung à Phu Tho a été inscrit en 2012 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO.

Et voilà, vous voyez bien la signification de cette fête? Alors, profitons-en bien pour penser à notre patrie et à notre moindre contribution pour la développer!
Đã từ bao đời nay, câu ca dao quen thuộc vang mãi trong tâm khảm của mỗi người con Đất Việt khi nhớ về cội nguồn cũng như công lao dựng nước của cha ông ta. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
Việc thờ cúng các vị vua Hùng, những người đã có công gây dựng đất nước là một biểu hiện của ý thức dân tộc và lòng tôn kính của nhân dân Việt Nam đối với tổ tiên.
Hàng năm, vào ngày mùng 10-3 Âm lịch, có hàng nghìn du khách thập phương tìm về đất tổ, tham gia lễ hội Đền Hùng tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
“Dù ai đi ngược về xuôi – Nhớ ngày giỗ Tổ mùng 10 tháng 3” – Câu thơ lục bát này đã trở thành một châm ngôn ăn sâu vào ý thức của người dân Việt Nam, không ai là không biết đến ngày này.
Lễ hội năm nay được UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức cùng với sự tham gia của tỉnh Hưng Yên (phía Bắc), Bình Thuận (phía Trung) và Cà Mau (phía Nam). Lễ hội sẽ được diễn ra xung quanh các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch tại các di tích lịch sử của thành phố Việt Trì nhằm thể hiện niềm tôn kính, biết ơn các vị vua Hùng như triển lãm sách và báo chí, chiếu phim, lễ hội âm nhạc dân gian, carnaval đường phố, cuộc thi gói bánh chưng (bánh được làm từ gạo, thịt lợn, đỗ xanh) và bánh dày (bánh hình tròn làm bằng gạo), bắn pháo hoa,…

Năm 2012, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Vậy bạn đã rõ ý nghĩa của ngày lễ này chưa nhỉ? Hãy tận dụng dịp này để nghĩ về quê hương và những đóng góp dù nhỏ nhặt nhất của ta để xây dựng, phát triển đất nước nhé!

Giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra khi nào?
Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, hay còn gọi “Lễ hội Đền Hùng” là ngày lễ lớn của Việt Nam, cả nước đều được nghỉ, để tưởng nhớ công lao dựng nước của 18 vị vua Hùng Vương. Ngày giỗ chính vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, nhưng lễ hội thì diễn ra từ mùng 8 đến 11 âm lịch.
Các triều đại phong kiến trước đây của Việt Nam đều công nhận Ngày Giỗ Hùng Vương là ngày quốc lễ, nhân dân và các vua, chúa đều đến lễ bái đền Hùng để tưởng nhớ Đấng Thánh Tổ.
Năm 2007, ngày 10 tháng Ba chính thức trở thành ngày lễ quốc gia, mọi người sẽ nghỉ lễ.

GGV chúc bạn có những ngày lễ tuyệt vời bên gia đình, bạn bè và luôn hiểu biết, thể hiện sự tôn kính với các vị vua Hùng nhé!
Go Global Vietnam luôn cập nhật trên website và các kênh mạng xã hội nhiều nội dung giúp bạn học tốt ngoại ngữ và có tư duy toàn cầu. Đăng ký kênh và dõi theo nha:

🌐 Facebook:https://www.facebook.com/GoGlobalVietnam
🌐 Youtube:https://www.youtube.com/GoGlobalVietnamGGV
🇺🇸 GGV_English:
Tiếng Anh cho trẻ em
Tiếng Anh A1-C2
https://www.instagram.com/ggv.english
https://www.tiktok.com/@goglobalvietnam
🇫🇷 GGV_French:
Tiếng Pháp cho trẻ em
Tiếng Pháp A1-C2
https://www.instagram.com/ggvietnam
https://www.tiktok.com/@fr_ggv

📲Hotline/ Zalo: 08885 42185 📩Email: center@gg-vietnam.com
Bạn muốn nhận tư vấn miễn phí lớp tiếng Anh hay tiếng Pháp tại GGV, vui lòng inbox Page và đăng ký tại link dưới đây 👇🏼: www.gg-vietnam.com/dang-ky-hoc-voi-ggv

🌐 Một vài câu tục ngữ, thành ngữ thông dụng Anh – Việt bạn cần nhớ:

🌐 Phát triển toàn diện Nghe – Nói – Đọc – Viết và có kiến thức – tư duy toàn cầu là chìa khóa thành công trong công việc chuyên nghiệp cũng như tận hưởng tích cực, trọn vẹn cuộc sống Toàn cầu hóa!

CLICK ĐỂ ĐĂNG KÝ HỌC VỚI GGV

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: