[EN] Loạt từ vựng hậu tố -phile

Giao tiếp, làm bài IELTS mà hiểu và sử dụng từ vựng này thì tha hồ sâu sắc!

Hậu tố -phile xuất phát từ tiếng Hy Lạp philos, có nghĩa là yêu. Những từ kết thúc bằng (-phile) dùng để chỉ một người hoặc một cái gì đó yêu thích hoặc thích, thu hút hoặc tình cảm đối với một cái gì đó.

That is so me.
ĐĂNG KÝ HỌC VỚI GGV
Uhmm sắp Halloween rồi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: