Test de Placement A1-A2

Tiếng Pháp A1-A2: Giúp bạn tiếp cận dễ hiểu và chắc những kiến thức cơ bản để có thể truyền đạt những nhu cầu đơn giản trong các tình huống giao tiếp quen thuộc (như các thông tin cơ bản về gia đình, bản thân, mua sắm, địa lý địa phương, việc làm…).

Tiếng Pháp B1-B2: Giúp bạn nắm vững ngữ pháp trung cấp, có thể viết các văn bản rõ ràng, hiểu chi tiết về nhiều chủ đề đa dạng trong quốc nội và toàn cầu; tương tác lưu loát, tự nhiên với người bản ngữ trong các cuộc đối thoại/tình huống thông dụng về công việc, học tập và giải trí…

Tiếng Pháp C1-C2: Ở trình độ cao cấp, bạn có thể hoạt động độc lập với độ chuẩn xác cao nhiều chủ đề quốc nội cũng như toàn cầu; nhanh nhạy trong gần như mọi hoàn cảnh mà không có chuẩn bị từ trước. Có thể viết các văn bản rõ ràng, chi tiết và có cấu trúc tốt về các chủ đề phức tạp, chuyên sâu; hiểu và diễn đạt văn – triết học…

NHIỀU NGƯỜI LẦM TƯỞNG ĐỂ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN TRONG THỜI ĐẠI 4.0 CHỈ CẦN CÓ NGOẠI NGỮ LÀ ĐỦ NHƯNG ĐÓ MỚI CHỈ LÀ ĐIỀU KIỆN CẦN, TƯ DUY TOÀN CẦU MỚI LÀ YẾU TỐ TỐ THEN CHỐT MÀ TẤT CẢ CHÚNG TA PHẢI HIỂU RÕ VÀ CÓ. ĐẤY LÀ ĐIỀU KHÁC BIỆT BẠN CHẮC CHẮN SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO Ở GGV!

GGV cam kết sụ hài lòng của các học viên

HƠN CẢ CHIẾN THẮNG NỖI SỢ HÃI HỌC NGOẠI NGỮ,
TẠI GGV HỌC HAY MÀ LẠI VUI!

%d bloggers like this: