Placement Test A1-A2

Tiếng Anh A1-A2: Giúp bạn nắm vững những kiến thức cơ bản và có thể truyền đạt những nhu cầu đơn giản trong các tình huống giao tiếp quen thuộc (như các thông tin cơ bản về gia đình, bản thân, mua sắm, địa lý địa phương, việc làm…).

Tiếng Anh B1-B2: Giúp bạn nắm vững ngữ pháp trung cấp, có thể viết các văn bản rõ ràng, chi tiết về nhiều chủ đề đa dạng; hiểu và tương tác lưu loát, tự nhiên với người bản ngữ trong các cuộc đối thoại, những tình huống hàng ngày, thông dụng về công việc, học tập và giải trí…

Tiếng Anh C1-C2: Ở trình độ cao cấp, bạn có thể hoạt động độc lập với một độ chính xác cao trong nhiều chủ đề, nhiều lĩnh vực đa dạng và trong gần như mọi hoàn cảnh mà không có chuẩn bị từ trước. Có thể viết các văn bản rõ ràng, chi tiết và có cấu trúc tốt về các chủ đề phức tạp, chuyên sâu; hiểu và diễn đạt văn – triết học…

NHIỀU NGƯỜI LẦM TƯỞNG ĐỂ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN TRONG THỜI ĐẠI 4.0 CHỈ CẦN CÓ NGOẠI NGỮ LÀ ĐỦ NHƯNG ĐÓ MỚI CHỈ LÀ ĐIỀU KIỆN CẦN, TƯ DUY TOÀN CẦU MỚI LÀ YẾU TỐ TỐ THEN CHỐT MÀ TẤT CẢ CHÚNG TA PHẢI HIỂU RÕ VÀ CÓ. ĐẤY LÀ ĐIỀU KHÁC BIỆT BẠN CHẮC CHẮN SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO Ở GGV!

GGV cam kết sự hài lòng của các học viên

HƠN CẢ CHIẾN THẮNG NỖI SỢ HÃI HỌC NGOẠI NGỮ,
TẠI GGV HỌC HAY MÀ LẠI VUI!

%d bloggers like this: