ĐIỆN ẢNH PHÁP NGỮ 🎥🎥🎥 FRANCOPHONE CINEMA

Liên hoan phim Pháp ngữ lần thứ 13 tại Việt Nam

Một chuỗi ngày điện ảnh sôi động lại sắp đến với rất nhiều phim hay và đang gây tiếng vang lớn trong các cộng đồng ‘cinephile’ quốc tế. ⭐
Liên hoan khai mạc TỐI THỨ BẢY tại cả Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Mời bạn tham khảo lịch chiếu và thông tin chi tiết trong hình. 😊
*
Cinephiles rejoice! Plenty of great well-renowned films are ahead of us as part of the 13th Francophone Film Festival in Vietnam. ⭐
The festival opens SATURDAY EVENING in both Hanoi and Ho Chi Minh City. Please refer to the detailed schedule and film info in the images (in French). 😊
(A small P.S: stay tuned for all details on the European Film Festival 2023) 🇪🇺

ĐĂNG KÝ HỌC NGOẠI NGỮ VỚI GGV ĐỂ ĐƯỢC LĨNH HỘI VÀ TỰ TIN VỚI KIẾN THỨC, KỸ NĂNG VÀ TƯ DUY TOÀN CẦU!

CLICK ĐỂ ĐĂNG KÝ HỌC VỚI GGV

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: